علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در نشست هیات رئیسه مطرح کرد : همکاری شرکت توزیع برق با صنایع باید مدیریت شده باشد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان بیست و هفتمین نشست هیات رئیسه در محل شرکت پارس بتن در شهرستان گرمسار برگزار گردید. علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق در این نشست گفت : طی اعلام شرکت توزیع برق زمانبندی خاموشی صنایع از نیمه دوم خرداد اجرایی خواهد شد ، سیاست […]