در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سمنان مطرح شد قطع برق چاه های کشاورزی خسارت و زیان را به همراه خواهد داشت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان ششمین نشست کمیسیون کشاورزی در محل اتاق برگزار گردید مهدی حداد رئیس کمیسیون کشاورزی چالش های بخش کشاورزی را جدی خواند بیان داشت : امروز چالش های گذشته بخش کشاورزی تبدیل به بحران شده است امنیت غذایی شرایط بسیار مهمی دارد ، […]