در چهل و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق  بازرگانی سمنان مطرح شد : باور به نظرات کارشناسی باید یک الزام باشد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان چهل وهشتمین نشست هیات نمایندگان در محل سالن اجتماعات این اتاق برگزار گردید علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در چهل هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان  گفت: مقام معظم رهبری نظر و انجام کار کارشناسی را بسیار مهم می دانند تا […]