ممنوعیت تبلیغات کالا در شبکه های فارسی زبان ماهواره ای

با توجه به تاکید قوانین و مقررات بالادستی از جمله مصوبه شماره 550 شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات داخلی در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده ممنوعیت هر گونه همکاری و تبلیغات در این شبکه ها با صدور بخشنامه به اطلاع […]