در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد :بسیاری از دستورالعمل های سازمان تامین اجتماعی مخل کسب و کار است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی،سمنان نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش،خصوصی با محوریت  بررسی مواد ۳۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی ، لیست بیمه ها. ترکیب اعضای هیات بدوی و ضرایب پیمان در محل سالن جلسات اتاق برگزار گردید ذوالفقار خانی رییس انجمن پیمانکاران در این نشست […]