برگزاری سه نمایشگاه صنعتی در قزاقستان در فاصله زمانی شهریور تا آذر 1401

برگزاری سه نمایشگاه صنعتی در قزاقستان در فاصله زمانی شهریور تا آذر 1401 نمایشگاه بین المللی محصولات گرمایشی، سرمایشی، سرامیک، و چینی بهداشتی از تاریخ 16 الی 18 شهریور 1401 نمایشگاه بین المللی ” اکتشافات و تجهیزات معدنی در قزاقستان ” از تاریخ 29 لغایت 31 شهریور 1401 نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک آسیای میانه […]