در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد:به رسمیت شناختن حقوق مشتری در چک‌های صیادی

حسین زاده نماینده شورای عالی بانکی در این نشست گفت: قوانین چک صیادی به نفع بانک‌ها می باشد باید ترتیبی اتخاذ شود حقوق مشتری در نظام بانکی در نظر گرفته نشده است وی گفت: پیشنهاد می‌شود به مشتری فرصتی ۷۲ ساعته ابلاغ شود تا چک را تأمین وجه نماید، در حال حاضر تبعات مسدودی بسیار […]