تغییر نحوه ثبت نام برخی از محصولات کشاورزی

بنا بر اطلاع واصله از رایزن محترم جمهوری اسلامی ایران در کشور چین بمنظور پیشگیری و کنترل اپیدمی های مربوط به گیاهان ، نحوه ثبت نام برخی از محصولات کشاورزی در آن کشور تغییر یافته است اطلاعات بیشتر در پیوست