اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

5 آذر 1401

139401230902551935080764_tpze

اعلام بازخورد چک یا سفته بازپرداخت بدهی سازمان های دولتی

▪️اعضای محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

◽️اعلام بازخورد چک یا سفته بازپرداخت بدهی سازمان های دولتی
با سلام
احتراماً به استحضار میرساند براساس مصوبات هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان بدلیل عدم پذیرش سفته توسط سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و به استناد بخشنامه شماره 307563/60 مورخ 16/12/99 و 118655/60 مورخ 11/05/99 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر اخذ چک یا سفته بعنوان تضمین بازپرداخت بدهی، چنانچه سازمانهای مذکور از پذیرش سفته خوداری مینمایند مراتب را همراه با مستندات لازم کتباً به این دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بشماره تلفن 02331651202 اعلام بفرمائید