اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

15 آذر 1401

ترخیص-کالا-از-گمرک_afu0

آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی 29 مهر 1400

مرکز آموزش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان  برگزار می کند

آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی
29 مهر 1400
ساعت 9 الی 13

لینک ثبت نام

https://www.seccima.ir/registeramozesh