اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

18 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار ویژه
  • جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان در نشست مشترک با متولیان شهرک‌های صنعتی مطرح کرد: آب و دیگر مؤلفه‌های انرژی نباید دغدغه سرمایه‌گذاران باشد
photo_2021-11-24_15-52-14

جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان در نشست مشترک با متولیان شهرک‌های صنعتی مطرح کرد: آب و دیگر مؤلفه‌های انرژی نباید دغدغه سرمایه‌گذاران باشد

 به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان رئیس اتاق نشست مشترک را با محوریت توسعه زیرساخت شهرک‌های صنعتی در محل اتاق سمنان برگزار نمود
علی‌اصغر جمعه‌ای در این نشست که با حضور  حسن آل بویه رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی و دهرویه مدیرعامل شرکت همیاری‌ها برگزار شد گفت: طی بازدیدهای به‌عمل‌آمده در شهرک‌های صنعتی غرب استان، واحدهای صنعتی در مضیقه شدید آب هستند، بسیاری از واحدها صنایع آب بر نیستند و مصارف متعارف خود را دارند، ولی در حال حاضر حتی برای تأمین آب شرب خود نیز دچار مشکل هستند.
جمعه‌ای ادامه داد: شرکت شهرک‌های صنعتی باید زیرساخت‌های اولیه را فراهم نمایند، توجه به نیازهای واحدهای صنعتی حداقل خواسته واحدهای صنعتی است
رئیس اتاق سمنان ادامه داد: مهم نیست کدام شهرک زیرمجموعه کدام نهاد است مهم این است که متولیان بتوانند خدمات متناسب را ارائه نمایند
جمعه‌ای خاطرنشان کرد: تأمین برق، گاز، آب و ابزارهای ارتباطی در توسعه شهرک‌های صنعتی باید الزام داشته باشد، طوری نباشد سرمایه‌گذار بعد از کلی هزینه با بحران‌های انرژی روبرو شود
رئیس اتاق سمنان اضافه کرد: ارگان‌های اقتصادی همانند برق، گاز، مخابرات طبق ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده 54 قانون احکام دائمی توسعه کشور باید تعامل و همکاری متناسب شرکت شهرک‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها داشته باشند
وی از چارچوب و ارکان اجرایی مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خبر دارد و تصریح کرد: بنگاه‌های تولیدی برای قرارگرفتن پایدار در زنجیره جهانی تولید، علاوه بر اینکه بیش از بیش نیازمند بهبود و توسعه کمی و کیفی تولیدات خود هستند ضروری است از طریق رویکردهای نوین در ایجاد ارتباط مؤثر با اجرا پسین و پیشین در زنجیره دست یابد
جمعه‌ای خاطرنشان کرد: کشورهای مختلف با به‌کارگیری الگوها و مدل‌های توسعه سعی می‌نمایند ضمن افزایش قدرت رقابت‌پذیری و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی ارتباطات و تعامل بین اجزای زنجیره را تسهیل و نظام‌مند نمایند
در ادامه این نشست مواردی همانند رقم ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرک، تأمین پست برق شهرک‌های صنعتی، تأمین گاز و ذخیره‌سازی سوخت موردبحث و تبادل قرار گرفت