اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

30 اردیبهشت 1402

shaghe

امیر حسین شقاقی عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان مطرح کرد : حمایت از سرمایه گذاری نیازمند فرهنگ سازمانی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان استاندار سمنان در معیت رییس اتاق و مدیران اقتصادی دولتی از گروه صنعتی شیرین نوین بازدید و مسائل این شرکت را مورد بررسی قرار دادند
امیر حسین شقاقی مالک شرکت شیرین نوین و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت : بسیاری از مسائل ‌ کشور که با آن روبرو است عدم برنامه ریزی مناسب است ، نبود تخصص و برنامه عوارضی را به کشور متحمل کرده است
وی گفت: زمانی که سرمایه گذار پروژه‌ای را آغاز می کند باید گزارش پیشرفت را بصورت هفتگی ارائه نماید
وی گفت : حمایت از تولید باید بر قالب قانون باشد تقاضای صاحبان کسب و کار از مقامات عالی استان نباید مسائل بانکی باشد، بلکه زیر ساخت ها و خدمات عمومی را باید مطالبه شود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان ادامه داد : حمایت از سرمایه گذار باید فرهنگ باشد، هنوز دچار چالش های مدیریتی هستیم