اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

27 اردیبهشت 1402

photo_2021-12-19_16-30-38

جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در بازدید از شرکت چوب تراش نقطه مطرح کرد تامین زیر ساخت ها در شهرک های صنعتی حداقل درخواست سرمایه گذاران است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان نشست بررسی شرکت چوب تراش نقطه با حضور سید محمد رضا هاشمی استاندار سمنان ، جمعه ای رئیس اتاق و مدیران کل اقتصادی در محل این شرکت برگزار گردید
جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت :
چوب تراش نقطه واحد فعال ایستا و پویایی است ، تاسیس دو پروژه جدید این واحد توسعه،شهرک صنعتی،شرق را دو چندان خواهد
وی گفت: واحدهای که در شهرکها صنعتی جا نمایی می‌شوند: مزیت های دارند ، بعضی از واحدها هم خارج از شهرک های صنعتی می باشند این واحدها نیازهای زیر ساخت خود را مستقیما از سازمان های متولی بر طرف می کنند
جمعه ای ادامه داد: تامین زیر ساخت ها در شهرک های،صنعتی حداقل درخواست سرمایه گذاران است
در این نشست قرار شد زیرساخت های سرمایه گذاری توسط سازمان متبوع تامین گردد