اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 اردیبهشت 1402

photo_2022-01-11_10-23-45

در نشست مشترک اتاق های سه گانه مطرح شد:تاثیر گذاری مطالبات بخش خصوصی در جامعیت تصمیم گیری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان هشتمین نشست روسای اتاق های سه گانه در محل این اتاق برگزار گردید
علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت : بیان مطالب از سوی بخش خصوصی بسیار مهم است لذا ضرورت دارد موارد مورد هم افزایی قرار بگیرد
وی تصریح کرد : اعلام شرایط در خصوص رشد ۸/۶مسئله ای است که باید توسط سه اتاق مورد کارشناسی قرار بگیرد
رئیس اتاق سمنان گفت : نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید موارد را بهنگام در شورا پیگیری نمایند
صیادجو رئیس اتاق اصناف در این نشست گفت : حضور اتاق اصناف در شورا توانسته بسیاری از موارد مبتلابه را ارایه بنماید
وی گفت : پیگیری مطالبات نیازمند اراده جمعی است ، هم افزایی سه اتاق بازرگانی ، تعاون و اصناف می تواند بسیاری از تصمیم های اقتصادی را منطقی و اجرایی بنماید
وی تصریح کرد : گزارشات تنطیم شده اتاق اصناف حاوی اطلاعات درستی می باشد، فرآیند درست آمار نیازمند خرد جمعی همه دستگاه ها متولی و بخش خصوصی می باشد
رضا طباطبایی عمید رئیس اتاق اصناف در این نشست گفت : ماهیت اتاق تعاون باید در ساختار مجامع اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شود
وی گفت : تعاون بخش غیر دولتی است اما تولی گری اداره کل کار ، تعاون ،رفاه کار و امور اجتماعی در این بخش پررنگ است