اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

5 آذر 1401

57653494

عرضه ذغالسنگ و فرآورده های آن در بورس انرژی

بدینوسیله به اطلاع می رساند حسب مصوبه کار گروه کالاهای پایه از ابتدای اسفند ماه سال جاری کلیه عرضه داخلی ذغالسنگ الزاماً در بورس انرژی مجاز بوده و هرگونه خرید و عرضه خارج از بورس انرژی ایران ممنوع میباشد و تمامی واحدهای تولید کننده انواع ذغالسنگ خام، کنسانتره ذغالسنگ و فرآورده های حاصل از آن مکلف به عرضه کل تولید خود در بورس انرژی هستند و مازاد بر عرضه داخلی وفق مقررات جاری امکان صادرات خواهند یافت.
◽️لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به اخذ کد بورسی از بورس انرژی و همچنین ثبت نام، دریافت کد نقش، اظهار تولید و ثبت معاملات (ثبت فاکتور الکترونیکی) تولید کنندگان و خریداران در سامانه جامع تجارت به آدرس https://www.nts.ir
مراجعه نمایند