اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار ویژه
  • اطلاعـیه مهم سازمان توسعه تجارت ایران برای صادرکنندگان سال های 97 الی 99 دارای پرونده قضایی
atela

اطلاعـیه مهم سازمان توسعه تجارت ایران برای صادرکنندگان سال های 97 الی 99 دارای پرونده قضایی

اطلاعـیه مهم
🔹سازمان توسعه تجارت ایران برای صادرکنندگان سال های 97 الی 99 دارای پرونده قضایی
🔹اطلاعات مربوطه به شرح پیوست نامه آن سازمان می‌باشد

پیوست

82480