اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

photo_۲۰۲۲-۰۴-۱۱_۱۳-۰۴-۵۴

علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی آمادگی همکاری متقابل با طرف های عراقی از سوی صنایع استان سمنان مهیا است

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی، سمنان هیات تجاری استان نجف عراق ظهر امروز در اتاق بازرگانی،سمنان حضور یافتند
جمعه ای رئیس اتاق در این نشست اظهار کرد : صنایع استان در بخش های مختلف دارای تولید متنوع می باشد ، این آمادگی وجود دارد تا طرفین نشست های تجاری برگزار نمایند
حیدر مدیر شرکت القسیم در این نشست گفت : اجناس ایران در عراق بازار خوبی دارد ، بشرط اینکه کالای ایران در بازار عراق استمرار داشته باشد
در ادامه این نشست مراودات تجاری طرفین مورد بررسی قرار گرفت