اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

27 اردیبهشت 1402

photo_2022-05-29_16-20-00

علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در نشست بررسی تحول اقتصادی مطرح کرد اجماع علمای سیاسی و اقتصادی الزامی برای جراحی اقتصادی می باشد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نشست بررسی تخصصی تحول اقتصادی در دولت با عنوان ” اقتصاد برای مردم ” با حضور سید حسن موسوی فرد معاون جنگ اقتصادی بسیج دانشجویی کشور، محمد رضا صادقی معاون اقتصادی استاندار ، علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رحمان سعادت اقتصاددان در سالن آنفی تاتر فرازنگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان برگزار گردید.
علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست تخصصی گفت : هر کالایی که دو نرخی شد با فساد همراه می باشد ، اگر انجام این کار “حمایت از طبقه پائین جامعه” باشد و یا “رفاه اجتماعی” فرقی نخواهد داشت، دو نرخی نمودن هر کالایی با فساد روبرو خواهد شد
وی ادامه داد : عدم مدیریت صحیح ، فرآیندی به نام رانت را به وجود می آورد ، کنترل وضعیت موجود دشواری خاصی ندارد نیاز به کمی انسجام و هماهنگی در سطح سه قوه می باشیم.
رئیس اتاق سمنان ادامه داد : اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و انرژی ، تقربیا دو نیم برابر بودجه عمومی کشور می باشد ، اگر دولت و ملت ، اعتماد کافی نسبت به هم داشته باشیم این یارانه پنهان را می توانیم در طبقات جامعه به اشتراک بگذارید .
جمعه ای خاطر نشان کرد : باید نظرات کارشناسی و واقعیت های اقتصادی جهان را بدرستی بررسی نمائیم ضرورت دارد علمای سیاسی و اقتصادی مباحث را تجزیه و تحلیل نمایند ، مسائل اقتصادی همانند حلقه های زنجیر به هم متصل می باشند ، لذا ضرورت دارد روابط خود با جامعه جهانی را باز تعریف نمائیم.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت : از سال 1397 هنگام اختصاص ارز ترجیحی ، اتاق بازرگانی نظریات خود را با استدلال برای سران سه قوه ارسال نمود و مخالفت خود را با این روند اعلام نموده است ، خوشبختانه فهرست ابر بدهکاران بانکی اعلام شده است ، بینید در فهرست مذکور تعداد شرکت های دولتی و خصولتی چقدر است نکته مهم و قابل تامل این است ” سهم بخش خصوصی در اقتصاد تنها 18 درصد می باشد “
وی خاطر نشان کرد: در واگذاری و خصوصی سازی خوب عمل نشد اگر نگاهی به بودجه داشته باشیم بسیاری از شرکت های دولتی که زیان ده می باشند ردیف بودجه دارند ، لذا اصلاح در ترتیبات اقتصادی بسیار ضروری و مهم می باشد
جمعه ای خاطر نشان کرد : تهدیداتی همانند فرونشست زمین و مخاطرات آب جدی می باشد ، ضرورت دارد سرمایه گذاری صنایع در استان با توجه به شرایط اقلمی سازگار طراحی بشود ،
وی اظهار داشت : نباید خودکفایی را فدای  هدر رفت منابع نمائیم ، کشت بسیاری از محصولات کشاورزی باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در صنایع سرمایه گذاریهای متناسب صورت بپذیرد .
رئیس اتاق سمنان خاطر نشان کرد : همه دولت های جمهوری اسلامی برای مردم ایران هستند لذا همه مردم موظف هستند یار یاور دولت سیزدهم باشند تا به سلامت از این مشکلات اقتصادی عبور نمائیم