اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

27 اردیبهشت 1402

photo_۲۰۲۲-۰۷-۲۷_۱۲-۵۹-۰۰

علی اصغر جمعه ای در کمیته فرعی ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح کرد : حمایت قضایی از کسب کار یک ضرورت است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان کمیته فرعی ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حضور شریف ابراهیمی دادستان عمومی ، انقلاب و جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان و مدیران دستگاه های مرتبط برگزار گردید
علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت : بنا بر منویات رهبری حمایت از تولید وظیفه‌ای است که تمام مسئولین باید بر این موضوع اهتمام داشته باشند
وی گفت : بسیاری از واحدها و صاحبان کسب کار نیازمند حمایت قضایی می باشند ، مشکلات حقوقی در این حوزه بسیار است ، لذا ضرورت دارد بسیاری از پرونده ها در کارگروه ستاد استانی پیگیری اجرای اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار بگیرد
وی ادامه داد: این کارگروه می تواند بسیاری از مسائل حقوقی را با تعامل و همکاری‌ها حل و فصل نماید
رئیس اتاق سمنان تصریح کرد : بسیاری از واحدها که با وجود مشکلات عدیده اقتصادی توانسته اند به فعالیت ادامه بدهند نیازمند تشویق و حمایت هستند
جمعه ای خاطر نشان کرد: برخی از واحدهای اقتصادی در اوج و فرودهای مالی توانسته اند خود را حفط نمایند و حتی یکبار به کارگروهای ستاد تسهیل و دیگر موارد مرتبط مراجعه نکرده اند لذا ضرورت دارد از این واحدهای شاخص تقدیر و تشکر به عمل آید و مشوق های بسیار خوبی توسط متولیان در نظر گرفته شود
در ادامه این نشست مشکلات چهار واحد صنعتی در حوزه های بانکی ، مالیاتی بررسی گردید