اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار ویژه
  • هیات تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان به عمان اعزام شد
????????????????????????????????????

هیات تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان به عمان اعزام شد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان هیات تجاری متشکل از تولیدکنندگان استان سمنان عصر دیروز وارد مسقط شدند
طی برنامه های اعلام شده امروز جمعه ای رئیس اتاق سمنان نشست مشترکی  را با رضا آل صالح ردیس اتاق عمان برگزار خواهد کرد ، پس از این نشست همایش فرصت های تجاری استان سمنان در اتاق عمان با حضور فعالیت اقتصادی برگزار می گردد
این خبر کامل میشود