اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

27 اردیبهشت 1402

photo_۲۰۲۳-۰۴-۱۶_۱۱-۰۴-۲۰ (2)

جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان مطرح کرد : جایگاه واقعی بخش خصوصی باید مورد توجه قرار بگیرد 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معاون و کشاورزی استان سمنان یادگار احمدی مدیر کل صنعت  معدن و تجارت همراه با معاونین نشست مشترکی را با علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق سمنان برگزار نمودند
جمعه ای در این نشست گفت : از برنامه سوم تاکید موکد دولت ها بر خصوصی سازی میباشد اما متاسفانه سرعت این انتقال بسیار کند است ، طبق آخرین آمار منتشر شده در رسانه ها بیشترین میزان سود شرکت‌ها ، متعلق به شرکت های دولتی و خصولتی میباشد ، لذا توصیه می گردد جایگاه واقعی بخش خصوصی و فرصت رقابت مورد توجه تصمیم گیران قرار بگیرد
رئیس اتاق سمنان گفت : سامانه های متعدد همانند « درگاه ملی مجوزه ها ، جامع تجارت ، بهین یاب و…» باید ساختار متناسب و قابل ارائه داشته باشد و صورت مسئله طوری نباشد که مخاطبین دچار مشکل شوند
یادگار  احمدی  مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان در این نشست گفت : ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با برگزاری نشست های کارشناسی توانسته مسائل و مشکلات اقتصادی را بدرستی رصد و حل نماید .