اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 مرداد 1401

وبینار ارکان مذاکرات تجاری برای مدیران 6 تیرماه 1401

وبینار ارکان مذاکرات تجاری برای مدیران 6 تیرماه 1401

نام استاد : کامبیز حسین خان طهرانی

۶ تیرماه ۱۴۰۱
برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید :
ثبت نام دوره آموزشی