اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

وبینار مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 15 تیرماه ۱۴۰۱

وبینار مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 15 تیرماه ۱۴۰۱

مرکز آموزش اتاق بازرگانی سمنان برگزار می نماید :

وبینار: مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت
حرفه ای
نام استاد : نرگس غزالی فرد
15 تیرماه 1401
برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید :

ثبت نام دوره آموزشی

با ارائه گواهینامه معتبر
ظرفیت : محدود