×
امروز دوشنبه 07 خرداد 1403 شمسی - May 27 2024 میلادی

انجمن تولیدکنندگان انگور شهرستان شاهرود تشکیل شد.

مجمع عمومی فوق العاده انجمن انگور در تاریخ 7/7/1397 در محل انجمن صنفی کشاورزی شهرستان شاهرود با حضور نماینده تشکل های اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار گردید پس از استماع گزارش عملکرد ۳ ساله انجمن انگور و گزارش صورت های مالی انتخاب هیات مدیره برگزار گردید ✅ آقایان محمد رضاجعفری،محمد حسین علیمحمدی،محمد علی رویانی نژاد،عیسی درویش ها وامراله حاج محمدی و براساس تصمیم هیات مدیره آقای سهراب اسکندری به عنوان دبیر اجرایی برای ۳ سال تعیین گردید.