×
امروز یکشنبه 31 تیر 1403 شمسی - Jul 21 2024 میلادی

وضعيت معادن موجود در استان

استان سمنان باحدود سه ميليارد تن ذخاير معدني زمين شناسي وبالغ بر 328 ميليون تن ذخاير قطعي و وجود حدود 40 نوع ماده معدني شناخته شده از استانهاي معدني برتر كشور ميباشد . موادمعدني شناخته شده استان عبارتنداز : گچ – آهك – سنگ لاشه – مارن – تراورتن – گرانيت – سنگ چيني – مرمريت – سنگ آهن – مس – سرب – روي – طلا – نقره – فيروزه  منگنز – بوكسيت – كروميت – نمك – سولفات سديم – ذغالسنگ – سيليس – باريت – دولوميت – زئوليت – منيزيت – بنتونيت – خاك صنعتي – سنگ نسوز – كائولن – فلدسپات سلستين – ميكا و ...كه عمده مواد معدني درحال بهره برداري شامل سنگ گچ ، سنگ نمك ، سولفات سديم ، زئوليت ، ذغالسنگ ، سنگ آهك ، دولوميت ، سلستين ، كروميت ، خاكهاي صنعتي ، باريت وسنگهاي تزئيني وساختماني و ... مي باشد.

وضعيت معدني استان

استان سمنان باحدود سه ميليارد تن ذخاير معدني زمين شناسي وبالغ بر 328 ميليون تن ذخاير قطعي و وجود حدود 40 نوع ماده معدني شناخته شده از استانهاي معدني برتر كشور ميباشد . موادمعدني شناخته شده استان عبارتنداز : گچ – آهك – سنگ لاشه – مارن – تراورتن – گرانيت – سنگ چيني – مرمريت – سنگ آهن – مس – سرب – روي – طلا – نقره – فيروزه  منگنز – بوكسيت – كروميت – نمك – سولفات سديم – ذغالسنگ – سيليس – باريت – دولوميت – زئوليت – منيزيت – بنتونيت – خاك صنعتي – سنگ نسوز – كائولن – فلدسپات سلستين – ميكا و ...كه عمده مواد معدني درحال بهره برداري شامل سنگ گچ ، سنگ نمك ، سولفات سديم ، زئوليت ، ذغالسنگ ، سنگ آهك ، دولوميت ، سلستين ، كروميت ، خاكهاي صنعتي ، باريت وسنگهاي تزئيني وساختماني و ... مي باشد. ****مهم *** استان سمنان درزمينه برخي از موادمعدني داراي رتبه ممتاز درسطح كشور ميباشد كه به برخي از موارد آن بشرح ذيل اشاره ميشود : • ازلحاظ استخراج سنگ نمك به ميزان حدود 50 درصد سنگ نمك كشور رتبه اول را دارا ميباشد. • ازلحاظ استخراج سنگ گچ به ميزان حدود 40 درصد سنگ گچ كشور رتبه اول را دارا ميباشد. • ازلحاظ ميزان ذخيره واستخراج زئوليت داراي رتبه اول ميباشد ( 85 درصد استخراج زئوليت دركشور ) • ازلحاظ ميزان ذخيره و استخراج سلستين داراي رتبه اول ميباشد(95درصداستخراج سلستين دركشور) • ازلحاظ ميزان استخراج كروميت به ميزان حدود10درصدكروميت كشوررتبه سوم را داراميباشد. • ازلحاظ ميزان ذخيره واستخراج ذغالسنگ به ميزان حدود15 درصدذغالسنگ كشوررتبه سوم راداراميباشد. • ازلحاظ ميزان استخراج سولفات سديم به ميزان  حدود10درصدسولفات سديم كشوررتبه سوم راداراميباشد. • همچنين براساس آماروارقام موجود استان سمنان: • ازلحاظ تعدادمعادن داراي رتبه دوم باحدود7 درصدمعادن كشوربوده است • ازلحاظ ميزان استخراج داراي رتبه  پنجم  باحدود6درصداستخراج كشوربوده است • ازلحاظ تعدادپرسنل شاغل درمعادن داراي رتبه ششم باحدود5 درصداشتغال معادن كشوربوده است • جهت شناسايي موادمعدني واكتشاف ذخاير جديد ، پروانه اكتشاف مواد معدني براي بخش خصوصي ، تعاوني و دولتي صادر مي گردد كه علاوه برآنهايي كه منجر به گواهينامه كشف شده ونهايتاً به بهره برداري رسيده اند درپايان سال 1386 تعداد 115 فقره پروانه اكتشاف معتبر وجود داشته كه درحال انجام عمليات اكتشافي مي باشند . ازبين پروانه هاي اكتشاف صادره حدوداً تعداد 250 فقره گواهينامه كشف صادر گرديده است كه اكثر آنها به بهره برداري رسيده است وآخرين وضعيت گواهينامه كشف صادره درپايان سال 1386 كه به بهره برداري نرسيده اند 15 فقره مي باشد. شايان ذكراست درحال حاضرتعداد330 معدن دراستان سمنان داراي پروانه بهره برداري بوده و اين معادن زمينه اشتغال مستقيم حدود 3750 نفررافراهم كرده است.