×
امروز یکشنبه 31 تیر 1403 شمسی - Jul 21 2024 میلادی

جهت تمدید کارت بازرگانی با در دست داشتن فرم درخواست و اصل کارت بازرگانی به واحد صدور کارت بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق شیراز مراجعه نموده و با گرفتن مدارک و فرم های مورد نیاز با ورود به سامانه هوشمند کارت بازرگانی نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایید.

 

درخواست الکترونیکی صدور کارت بارزگانی

 

***بخشنامه دارایی در خصوص پرداخت سه در هزار مالیات  جهت تمدید کارت بازرگانی (مشاهده)

 

***بخشنامه دارایی در خصوص پرداخت یک در هزار فروش جهت تمدید کارت بازرگانی (مشاهده)

 

***بخشنامه اتاق ایران در خصوص پرداخت حق عضویت (مشاهده)

 

تذكر1 : كارمندان تمام وقت دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت کنند.

 

تذكر2: در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور متقاضي الزامي است.

 

تذكر 3: براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي شود.

 

تذكر4 : كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.

 

توجه: پس از انتخاب رشته فعالیت امکان تغییر رشته در زمان اعتبار کارت بازرگانی وجود ندارد.(مشاهده بخشنامه)