رئیس : آقای حمید علوی نائب رئیس : مهدی جعفری دبیر : آقای ابوالخیریان تلفن: 33464002-023 فكس: 33464500-023 آدرس: سمنان ـ بلوار 15 خرداد   اخبار کمیسیون معدن 
حمید علوی رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی سمنان مطرح کرد: معادن نیازمند ماشین‌آلات جدید می‌باشند