×
امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403 شمسی - Apr 20 2024 میلادی
  • صفحه اصلی
  • مدارک مورد نياز جهت صدور و تمديد کارت عضويت اشخاص حقیقی و حقوقی

 

مدارک مورد نیاز عضویت و کارت بازرگانی

 

توجه : ارائه کلیه خدمات ثبت نام در سامانه هوشمند برای صدور و تمدید کارت عضویت بصورت رایگان توسط کارشناسان اتاق انجام می شود.

مدارک دریافت کارت عضویت حقیقی

1- داشتن حد اقل 20 شمسی

2- کارت ملی و شناسنامه

3- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

تبصره: دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، از مفاد بند 3 مستثنی می باشند

4- دارابودن پروانه فعالیت اقتصادی یا ارائه معرفی نامه از پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

5- امضا تعهدنامه منشور عضویت

6- پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه

 

مدارک دریافت کارت عضویت حقوقی

1- داشتن حد اقل 20 شمسی

2- کارت ملی و شناسنامه

3- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

4- تبصره: دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، از مفاد بند 3 مستثنی می باشند

5- دارابودن پروانه فعالیت اقتصادی یا ارائه معرفی نامه از پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

6- امضا تعهدنامه منشور عضویت

7- ارائه روزنامه تاسیس شرکت تا آخرین تغییرات

8- ارائه کلیه صفحات اساسنامه شرکت

9- پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه


فایل pdf