دیدار رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان با حضرت آیت الله شاهچراغی

https://www.seccima.ir/m=950760