×
امروز یکشنبه 31 تیر 1403 شمسی - Jul 21 2024 میلادی
اخبار ویژه

اولین جلسه هم اندیشی کمیسیون بیمه و مالیات اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد.

اولین جلسه کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی سمنان روز سه شنبه 22/03/1403 در محل اتاق بازرگانی سمنان برگزار گردید عبدالحمید دربانیان رئیس کمیسیون در این جلسه دستورالعمل های و بخش نامه های خلق الساعه را یکی از مهمترین مشکلات واحد های تولید در کشور عنوان کردو گفت: این کمیسیون می تواند با همفکری و هم افزایی اعضا و استفاده اساتید دانشگاه راهکار مناسبی برای تسریع کار فعالان اقتصادی ارائه دهد .

در ادامه این نشست همتیان دبیر اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سمنان به اهمیت و ضروت تشکیل کمیسیون های 11 گانه اتاق پرداخت و بر عمومی بودن موضوعات مورد بررسی و مصادیق آن اشاره نمود .
وی افزود : نمایندگان اتاق و اساتید می توانند بخش نامه ها و دستورالعمل های صادرشده را به طور دقیق مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند .
دبیر اتاق سمنان اضافه کرد: نمایندگان اتاق در هیات های بدوی ، تجدید نظر و هیات حل اختلاف مالیاتی به دلیل اشراف بر موضوعات می توانند راهکارهایی را جهت اصلاح آن ارائه نمایند و این اصلاح قوانین و مقررات از راه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می تواند به راهکار اجرایی استانی وحتی ملی منجر شود .

محمدرضا قادری مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق سمنان نیز به شرح وظایف کمیسیون ها و شیوه نامه جدید آن اشاره کرد و گفت : با عنایت به تمرکز دولت بر درآمد غیر نفتی و وصول مالیات 63 درصدی در سال جاری ،کمیسیون تخصصی بیمه و مالیات از کمیسیون های مهمی است که می تواند باهم اندیشی اعضا دراین حوزه در خصوص شناسایی قوانین و مقررات و بخش نامه های دست و پاگیر و بعضاً متناقض که باعث عدم شفافیت و تحمیل هزینه های مازاد می گردد ،اقدام و نقطه نظرات و پیشنهاد های اصلاحی را به نهاد های تصمیم گیرنده ارائه نماید.

خاتمی نماینده اتاق در هیات بدوی تامین اجتماعی در خصوص ماده 47 قانون تامین اجتماعی گفت : اگرماده 47 قانون تامین اجتماعی به درستی اجرا شود بخش بزرگی از مشکلات کارگر و کارفرما حل خواهد شد ، اما تفسیر به رای این موضوع مشکلات جبران ناپذیری را برای واحد های تولیدی به همراه خواهد داشت .
ایشان ادامه داد: همچنین یک موضوع یکسان در استانهای مختلف کشور پاسخی متفاوت به همراه دارد و بعضی از دستگاهها ی اجرایی از قانون تبعیت می کنند اما برخی دیگر آن را تفسیر به رای می کنند که خلاف قانون است .
در ادامه اعضای حاضر درجلسه در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل نظر کردند •
مباحث مختلف در مورد حسابرسی تامین اجتماعی بخوصوص از اسناد حقوق و دستمزد
• مشمول بودن یا غیر مشمول بودن گزینه حق تاهل
• بحث سنوات و حقوق پایه و مشکلات ثبت آن در سیستم
• تبصره 4 جزء4 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400