برگزاری اولین جلسه کمیسیون بیمه اتاق بازرگانی سمنان

اولین جلسه کمیسیون بیمه  با حضور نمایندگان اتاق در هیات های بدوی و تجدید نظر تامین اجتماعی استان برگزار گردید .

عبدالحمید دربانیان رئیس کمیسیون بیمه و مالیات استان سمنان در این جلسه  گزارشی از روند بررسی پرونده ها در شعبه تجدید نظر تامین اجتماعی ارائه نمود.

 وی در ادامه ترکیب اعضای 4 نفره هیات بدوی  و همچنین ترکیب اعضای هیات تجدید نظر را ناعادلانه خواند و گفت : که  این ترکیب در اکثر موارد به ضرر کارفرما و به نفع  سازمان تامین اجتماعی میباشد .

رئیس کمیسیون بیمه و مالیات استان  افزود:مهمترین و بیشترین مسئله در هیات تامین اجتماعی مشکل حسابرسی واحد ها می باشد که متاسفانه خود کارفرمایان هم آگاهی کافی از نحوه ارائه مدارک برای رسیدگی ندارند و همین امر باعث بروز مشکلاتی برای واحد های تولیدی می شود .

وی در ادامه ایجاد وحدت رویه بین نمایندگان اتاق جهت صدور رای را خواستار شد وبا توجه به زمان محدود و حجم پرونده در هیات ها و بر هماهنگی نمایندگان با کارفرمایان قبل از جلسات هیات تاکید نمود .

در ادامه نمایندگان اتاق در هیات های بدوی و تجدید نظر استان در خصوص نحوه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی ، ارائه دفاتر چند ساله کارفرما ، عدم آگاهی کارفرمایان  از بخشنامه ها و آیین نامه ها و عدم استفاده آنها در موقع لزوم  ، سلیقه ای اعمال کردن سازمان در  اجرای بخش نامه ها ، عدم درج مدارک در خواستی از کارفرما در موقع حسابرسی ، عدم همکاری  کارفرما با نمایندگان اتاق قبل از جلسات ،عدم شفافیت بخش نامه های سازمان ، بررسی فاکتورهای بی مورد در حسابرسی از شرکت ها،‌اصلاح دعوتنامه های کارفرما جهت مدارک لازم جهت ارائه  ،عدم حضور کارفرمایان در جلسات آموزشی و .. مواردی بود که به طور مشروح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .