×
امروز شنبه 02 تیر 1403 شمسی - Jun 22 2024 میلادی
دستورالعمل و آئین نامه ها

دستورالعمل فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی( فعالان مجاز اقتصادی AEO )

📌یادآوری —دستورالعمل فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی( فعالان مجاز اقتصادی AEO )   دستورالعمل نحوه شناسایی ،معیارهای انتخاب ، تسهیلات ، ضوابط سطح بندی و الزامات اجرایی و مدت  و چگونگی تمدید فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی

 

از اینجا دانلود کنید