×
امروز شنبه 02 تیر 1403 شمسی - Jun 22 2024 میلادی
اخبار ویژه

علی اصغر جمعه ای در بیست و نهمین نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی سمنان مطرح کرد : شناخت الزامات توسعه یک ضرورت است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان بیست و نهمین نشست هیات رئیسه در محل این اتاق برگزار گردید
علی اصغر جمعه ای رئیس بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت : با همکاری و تعامل در اتاق توانسته ایم بسیاری از مسائل را احصا و موارد را به متولیان ارائه نمائیم
وی گفت : مشارکت اعضا در مطالبات اقتصادی باید دو چندان باشد بسیاری از مسائل با مشارکت  فعال حل فصل خواهد شد
جمعه ای گفت : ارتباط اتاق بازرگانی  با دانشگاه ها از سنوات قبل برقرار بوده اما ضرورت دارد زمینه های همکاری دوچندان شود ، لذا با توجه به درخواست دانشگاه آزاد دامغان قرار است اتاق همکاری های متناسب با این دانشگاه داشته باشد
رئیس اتاق بازرگانی سمنان ادامه داد : مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق سمینارهای کاربردی را بعنوان الزمات توسعه با حضور اندیشمندان و خبرگان برگزار خواهد نمود ، در این سلسه گفتارها بایدها و نبایدها توسعه توسط فعالین دولتی و خصوصی به اشتراک گذاشته خواهد شد
جمعه ای رئیس اتاق ارائه نقطه نظرات کارشناسی شده را مهم عنوان و بیان کرد : برگزاری همایش های با عنوان الزمات توسعه می تواند بسیاری از مسائل را آشکار رو روش نمایند
حمید علوی عضو هیات رئیسه اتاق سمنان پیشنهاد داد: ارتباطات اتاق با با دانشگاه ها باید ساختارمند باشد ، تا آنجا که بتوانیم حداکثر بهره برداری را از توان علمی دانشگاهها با محوریت اقتصادی داشته باشیم
در ادامه این نشست تاثیر گذاری بخش خصوصی بر تصمیمات اقتصادی مورد بحث و تبادل قرار گرفت