×
امروز شنبه 02 تیر 1403 شمسی - Jun 22 2024 میلادی
دستورالعمل و آئین نامه ها

فهرست تجمیعی۵۴۸  عناوین شرکت های فعال اقتصادی برگزیده گمرکی( AEO )

فهرست تجمیعی۵۴۸  عناوین شرکت های فعال اقتصادی برگزیده گمرکی( AEO ) به تفکیک رتبه های برگزیده جهت برخورداری از تسهیلات اعطایی در دستورالعمل فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی با رعایت ضوابط تعیین شده در دستورالعمل ضمانت نامه ها

 

از اینجا دانلود کنید