×
امروز شنبه 02 تیر 1403 شمسی - Jun 22 2024 میلادی
پایگاه خبری

شیوه‌نامه جدید تایید اسناد تجاری و تایید هویت اعضاء اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

با توجه به تغییرات در شیوه‌نامه تایید اسناد تجاری و تایید هویت اعضاء اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور" و بر اساس نامه شماره ۲۱۹۱ مورخ 1402/06/11 اتاق بازرگانی ایران مبنی بر لزوم اطلاع‌رسانی و پرهیز از مراجعه حضوری به آن و تحمیل هزینه‌های مضاعف به اعضای محترم، فایل شیوه‌نامه جدید، پیوست این اطلاعیه جهت بهره‌برداری و رعایت مفاد آن ایفاد می‌گردد.

ضمناً از تاریخ ابلاغ نامه مذکور، فرآیند تایید اسناد تجاری و تایید هویت اعضا‌‌ء اتاق بازرگانی البرز با رعایت مفاد شیوه‌نامه مذکور در محل این اتاق انجام خواهد شد.


فایل مربوطه را از اینجا دانلود کنید