×
امروز شنبه 02 تیر 1403 شمسی - Jun 22 2024 میلادی
انتخابات

شیوه نامه تبلیغات دهمین دوره انتخابات اتاق های سراسر کشور

ماده ۱_ زمان و مکان تبلیغات
۱_۱_ محدوده زمانی مجاز برای فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی عضویت در دهمین دوره انتخابات اتاق های سراسر کشور از ساعت 8 صبح مورخ 12/12/1401 شروع می شود که در ساعت 8 صبح 19/12/1401 ( 24 ساعت قبل از زمان اخذ رای)  پایان می یابد. ۱_۲_ نامزدهای انتخابات در بازه زمانی فوق الذکر مجازند در چارچوب این شیوه نامه در مکان های مجاز، به شیوه های مجاز، در چارچوب مقررات جاری کشور می باشد نسبت به تبلیغات اقدام نمایند.
ماده2_ پایگاه اطلاع رسانی انتخابات 2_۱_ هر نوع اطلاع رسانی در خصوص انتخابات از طریق انجمن نظارت بر انتخابات  یا از طریق هیات های نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور صورت خواهد  گرفت.
2_2_ در صورتیکه هیات های نظارت راساً نسبت به اطلاع رسانی اقدام کنند، می بایست نسخه  ای را  به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند. 2_3_ هر یک از نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل می توانند اطلاعات خود را با رعایت موارد زیر حداکثر در 2 صفحه نگارش و پردازش نموده و به هیات های نظارت تسلیم  نمایند، هیات های نظارت بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی داوطلبان،  فهرست آنها را  مرتب کرده و در پایگاه اطلاع رسانی انتخابات درج خواهند کرد. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده بر عهده داوطلبین می باشد.
2_۵_ تبلیغ علیه یا له داوطلبان در پایگاه اطلاع رسانی مجازنمی باشد.
2_6_ هیات های نظارت پس از وصول فهرست نهایی داوطلبین در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نسبت به انتشار اسامی داوطلبین واجد شرایط در سامانه انتخابات اقدام می نمایند.
ماده  3_ شیوه های تبلیغات
1_ چاپ و انتشار تراکت
2_انتشار ویژه نامه  در نشریات چاپی و الکترونیکی
3_ راه اندازی وب سایت یا کانال در فضای مجازی
4_ ارسال پیامک
5_ تنظیم و تدوین و انتشار یادداشت و مقاله و نظایر آنها
6_ توزیع تراکت
7_ نصب بیلبورد در محل های مجاز
8_ برگزاری میتینگ های انتخاباتی
ماده 4_ امکانات تبلیغاتی 4_۱_ استفاده از عکس برای تراکت، زندگینامه و بروشور تبلیغاتی بلامانع است. 4_۲_ نامزد های انتخاباتی می‌توانند به صورت مشترک تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.
4_3_برقراری مراسم استقبال از نامزدها ، راه اندازی کارناوال های تبلیغاتی و موارد مشابه مطلقاً ممنوع است.
ماده 5_ فعالیت های جمعی 5_۱_ داوطلبان می توانند با مشارکت یکدیگر گروه انتخاباتی و یا ائتلافی تشکیل داده و با یک نام مشخص فهرست انتخاباتی خود را با رعایت ضوابط مربوطه ارائه دهند. 5_۲_ تشکل های حرفه ای می‌توانند با نام و نشان خود داوطلبانی را معرفی نموده و فهرست انتخاباتی انتشار دهند. 5_۳_ هر یک از تشکلهای حرفه ای یا انجمن ها و گروه های انتخاباتی موظفند قبل از هر گونه تبلیغ، یک نفر که دارای کارت عضویت معتبر اتاق و  فاقد محکومیت انتظامی است را کتبا به عنوان مسئول تبلیغات به هیئت های نظارت معرفی نمایند. 5_۴_ پس از اعلام رسمی حمایت تشکل ها و گروه های ثبت شده از یک داوطلب، وی می تواند حمایت آنان را در قالب وسایل تبلیغاتی و در محدوده زمانی مجاز درج و منتشر نماید.
ماده 6_ محدودیت های تبلیغاتی
6_۱_ اعضای انجمن و  هیات های نظارت حق هیچگونه اقدامی جهت تبلیغات و یا معرفی کاندیداها ندارند. 6_۲_ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق مراجع رسمی و دولتی و نهادهای عمومی نظیر وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها یا استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند، غیر مجاز است. همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات متعلق به دستگاه های فوق الذکر به داوطلبان یا هواداران آنها جایز نبوده و در صورت احراز انتساب آن به داوطلب، تخلف محسوب خواهد شد. 6_۳_ اتاق های بازرگانی شهرستان ها مجاز به انتشار هیچ‌گونه مطلب، یادداشت، مقاله و خبر از داوطلبان انتخاباتی در دوره تبلیغات نمی باشند لیکن  اطلاع رسانی گسترده در خصوص انتخابات با حفظ بی‌طرفی از طریق نشریات مربوط بلامانع است. 6_۴_ اعضای هیئت های نظارت  و انجمن نظارت حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را ندارند. 6_۵_ انتشار هرگونه آگهی یا مطالبی علیه داوطلبین یا دست اندرکاران انتخابات توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی تخلف بوده و از طریق مراجع ذی‌صلاح  توسط ذینفع قابلیت پیگیری خواهد داشت. 6_۶_ داوطلبان انتخابات و هواداران آنها به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه سایر داوطلبان نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه اقدام سلبی یا هتک حرمت و حیثیت داوطلبان انتخاباتی غیر مجاز بوده و قابلیت پیگرد قانونی توسط ذینفع از طریق مراجع ذیصلاح  می باشد. 6_۷_ رفتار خلاف شئون در طول مدت تبلیغات و زمان  برگزاری انتخابات، موجبات پیگرد انتظامی خواهد بود. 6_۸_ هرگونه آگهی و اقلام تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه توسط نامزد های انتخاباتی جمع‌آوری گردد. لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در طول ساعت رای گیری نیز محل اخذ رای عاری از هر گونه اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی باشد . 6_۹_ هر گونه تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رای ممنوع بوده و هیات های نظارت موظف است با تنظیم صورتجلسه مراتب را به انجمن نظارت اعلام نماید. 6_۱۰_ سو استفاده از نام و نشان اتاق های بازرگانی شهرستان ها و ایران و سایر سازمان ها و ارگان های دولتی برای درج در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است. 6_۱۱_  استفاده از عناوین علمی و یا هر عنوان دیگر بدون مدارک مربوطه مجاز نمی باشد. 6_۱۲_ پرهیز شرکت کنندگان در انتخابات از هر گونه اقدامات و تبلیغات مذموم و نشر مطالب موهن و تخریب شخصیت اشخاص حتی در فضای سایبری، مجازی و مخابراتی الزامی بوده و عدم رعایت آن می‌تواند از مصادیق رفتار خلاف شئون و حسب مورد پیگرد قضایی توسط فرد ذینفع را داشته باشد.
ماده 7_ مسئولیت‌ها 7_۱_ مسئولیت حسن اجرای مفاد این شیوه‌نامه به عهده هیات های نظارت  بر  انتخابات اتاق ها بوده و در صورت تخلف داوطلبین یا  سایر اشخاص، توسط هیات های نظارت بر انتخابات و یا انجمن، حسب مورد  متخلفین به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.
این شیوه نامه در تاریخ 1/12/1401   در ۶ ماده در انجمن نظارت بر انتخابات به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرا دارد.