گزارش تصویری نود و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در لینک زیر ببینید : 

 

                                              

                                                               گزارش تصویری